CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

THANG MÁY TẢI HÀNG

GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀN- CẮT

NHÀ XƯỞNG TIỀN CHẾ

thông tin liên hệ
VŨ QUANG TRUNG
Giám Đốc
- 097 148 6068

CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

Cổng trục đẩy tay
Cổng trục đẩy tay
Cổng trục di động - Khung A
Cổng trục di động - Khung A
MONORAIL Chữ U
MONORAIL Chữ U
MONORAIL
MONORAIL
Bán cổng trục đôi
Bán cổng trục đôi
MONORAIL Chữ L
MONORAIL Chữ L
Cầu trục dầm đơn
Cầu trục dầm đơn
Cầu trục đơn 10 tấn
Cầu trục đơn 10 tấn
Cổng trục CONXON
Cổng trục CONXON
Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đôi
Cổng trục dầm đơn
Cổng trục dầm đơn

GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀN- CẮT

GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CONG CHI TIẾT MÁY CN LỚN
GIA CONG CHI TIẾT MÁY CN LỚN
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CHI TIẾT MÁY CN NHỎ
GIA CÔNG CK THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG CK THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG CK THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG CK THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG THEO YÊU CẦU
GIA CÔNG THEO YÊU CẦU

NHÀ XƯỞNG TIỀN CHẾ

BẢN VẼ THIẾT KẾ
BẢN VẼ THIẾT KẾ
KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG
KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG
KHUNG KÈO THÉP
KHUNG KÈO THÉP
NHÀ KHO
NHÀ KHO
NHÀ XƯỞNG
NHÀ XƯỞNG

BĂNG TẢI - BĂNG CHUYỀN

BĂNG CHUYỀN LÚA GẠO
BĂNG CHUYỀN LÚA GẠO
BĂNG CHUYỀN TRONG SẢN XUẤT
BĂNG CHUYỀN TRONG SẢN XUẤT
BĂNG TẢI CAO SU
BĂNG TẢI CAO SU
BĂNG TẢI CHUYỂN HÀNG HÓA
BĂNG TẢI CHUYỂN HÀNG HÓA
BĂNG TẢI SẢN XUẤT GẠCH
BĂNG TẢI SẢN XUẤT GẠCH

ĐỐI TÁC

Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác
Đối Tác