CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

THANG MÁY TẢI HÀNG

GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀN- CẮT

NHÀ XƯỞNG TIỀN CHẾ

thông tin liên hệ
VŨ QUANG TRUNG
Giám Đốc
- 097 148 6068

DẦM TREO - MONORAIL

MONORAIL Cong
MONORAIL Cong
MONORAIL Chữ U
MONORAIL Chữ U
MONORAIL
MONORAIL
DẦM TREO 1 TẤN
DẦM TREO 1 TẤN
MONORAIL Chữ L
MONORAIL Chữ L
DẦM TREO 10 TẤN
DẦM TREO 10 TẤN