CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC

THANG MÁY TẢI HÀNG

GIA CÔNG CƠ KHÍ HÀN- CẮT

NHÀ XƯỞNG TIỀN CHẾ

thông tin liên hệ
VŨ QUANG TRUNG
Giám Đốc
- 097 148 6068

NHÀ XƯỞNG

BẢN VẼ THIẾT KẾ
BẢN VẼ THIẾT KẾ
KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG
KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG
KHUNG KÈO THÉP
KHUNG KÈO THÉP
NHÀ KHO
NHÀ KHO
NHÀ XƯỞNG
NHÀ XƯỞNG